Ayurved Patrika Vibhagiya Samiti

Ambadas Kulkarni
Vd. Ambadas Kulkarni
President, Ayurved Seva Sangh, Nashik

 

Abhay Kulkarni
Vd. Abhay Kulkarni
Secretory, Ayurved Seva Sangh, Nashik

 

Rajani Gokhale
Vd. Rajani Gokhale
Joint Secretory, Ayurved Seva Sangh, Nashik

 

Uttamkumar Joshi
Vd. Uttamkumar Joshi
Vice Chairman, Ayurved Patrika

 

Madhav Paranjape
Mr. Madhav Paranjape
Treasurer, Ayurved Seva Sangh, Nashik

 

Mona Saraf
Vd. Mona Saraf
Member, Ayurved Patrika

 

Hemant Bhandari
Vd. Hemant Bhandari
Chairman, Ayurved Patrika

 

Ashutosh Bhaskar Yardi
Vd. Ashutosh Yardi
Vice President, Ayurved Seva Sangh, Nashik

 

 

Varsha Sadhale
Vd. Varsha Sadhale
Member, Ayurved Patrika

 

 

Eknath Ganesh Kulkarni
Vd. Eknath Ganesh Kulkarni
Editor, Ayurved Patrika

 

 

Nandan Dikshit
Mr. Nandan Dixit
Member, Ayurved Patrika

 

 

Prashant Kulkarni
Mr. Prashant Kulkarni
Member, Ayurved Patrika

 

Shivanand Tonde
Vd. Shivanand Tonde
Member, Ayurved Patrika