आयुर्वेद पत्रिका सदस्य दर

सदस्य प्रकार
वर्गवारी
वैयक्तिक
*संस्था
एकच अंक   75 75
एक वर्ष 600 1200
तीन वर्षे रौप्य सदस्य 1700 3400
पाच वर्षे सुवर्ण सदस्य 2500 5000
सदस्यत्व 15 वर्षांसाठी प्लॅटिनम सदस्य 7000 14000
जुना अंक   200  
जुना विशेष अंक   250  

*संस्थेत शाळा, महाविद्यालये, कंपन्या, कॉर्पोरेट्स, ग्रंथालये, कार्यालये, रुग्णालये, ट्रस्ट, सोसायटी यांचा समावेश होतो.


पत्रव्यवहारासाठी पत्ता

संपादक, आयुर्वेद पत्रिका

आयुर्वेद सेवा संघ, गणेशवाडी, पंचवटी, नाशिक – ३

फोन नं. कार्यालय – (०२५३) २५१५४१३

मो. ७८८७८५९७९२, ९८५००७१२४०

Email ID : ayupatra@gmail.com

Website : www.ayurvedpatrika.org